92 21 39 96 tine@hoffutvikling.no

Småjusteringer for rektorer

Enkle justeringer med effekt: Møte foreldre med forsikring om å ta tak Lese behovene praktisk Legge forholdene til rette for delaktighet Sørge for opplevelse av samarbeid Holde tempoet oppe, spar tid m/ mal Sikre en redelig dokumentasjon Huske at en klage kun er en...
Dokumentasjonens verdi

Dokumentasjonens verdi

Hvis du går inn i en butikk og ber om å få bytte en vare du har kjøpt, blir du bedt om å vise kvitteringen for kjøpet. Det er så vanlig at vi ikke reagerer på det lenger. Ingen setter spørsmålstegn ved kvitteringens sannhet. Hva sier det egentlig om verdien av ditt...