Omstarteren

kr 0,00

Omstarteren er et verktøy om barnet, fylt ut av foreldre og så til hjelp for skolen i det å bli mer treffsikker i sine tiltak.

Beskrivelse

Oppleves samarbeidet mellom skole og hjem som utfordrende eller har stoppet litt opp, kan det være lurt å starte om.

OMSTARTEREN er et elektronisk verktøy til hjelp i det å møte barnet gjennom foreldrenes øyne. Det gir svar på eventuelle utfordringer før, under og i kjølevannet av mobbing. Det gir også et bedre bilde av barnets identitet og behov, situasjonen i dag og foreldres tanker om veien videre.

OMSTARTEREN gir skolen et litt annet blikk på barnet, på effekten av tiltak og håndteringen så langt og gir konkret informasjon som hjelper i revurdering og justering av tiltakene i aktivitetsplanen.

OMSTARTEREN inneholder skjemaer til utfylling om barnet:

  • Personlige opplysninger
  • Aktivitetsmønstre
  • Skolen før mobbingen
  • Vendepunktet
  • Situasjonen akkurat nå
  • Foreldres kommentarer

 

OMSTARTEREN kan lastes ned og skrives ut HELT GRATIS. Det fylles ut av foreldrene og tas med inn i saksbehandlingen i mobbesaken, som et eget dokument i saken.

Jeg håper OMSTARTEREN kan være til hjelp, både for samarbeidet skole-hjem, men – og ikke minst, for at  barnets identitet og verdighet opprettholdes også i kjølevannet av mobbing!

Masse lykke til!

Tine