Aktivitetsplan 2.0

Du vet, noen ganger er det små justeringer som fører til de store endringer? Kan en slik tankegang brukes i mobbesaker også for å skape bedring? La oss drodle litt rundt det i dag og se om det er tid for en oppgradering til aktivitetsplan 2.0? [Podkastepisoden kan du...

les mer

Aktivitetsplanen

Hva er en aktivitetsplan og hvorfor burde du, uansett på hvilken måte du involveres i skolemiljøsaker, vite noe om disse planen. Jo, fordi det er noen mekanismer i sving som de færreste snakker om, men som kan hjelpe forstå det som skjer. Det blir mye på en gang i...

les mer

Et kontortips egentlig

Jeg vil tippe at du, som meg, stort sett deltar i jobbmøter der vi både vet hvem og hvor mange som kommer, samt hva møtet skal omhandle. Ofte forventes det at vi er forberedt, slik at vi bidrar til å få utrettet mest mulig i løpet av møtetiden. Kjenner du deg igjen?...

les mer

Mobbingens konsekvenser

Hva skjer med barn som opplever mobbing? Hvilke konsekvenser kan det være snakk om? Kan vi gjøre noe for å dempe disse konsekvensene?  Vi vet at for at opplevelsene skal kalles for mobbing, må krenkelser (eller erting, som vi kalte det før) har skjedd flere ganger og...

les mer
Copyright © 2023Hoff Utvikling