92 21 39 96 tine@hoffutvikling.no

Det er nesten så en kan lukte den – skoleslutt, og den utrolig spennende tiden! Det kommer av at det er nå det virkelig gjelder, samtidig med at det er rom for å sørge for at elevene går ut med flagget til topps! Usikker på hvordan? Null problem, her kommer en rekke ideer du kan spinne videre på. 

…men først, ukens tips med eksempler kan du høre her:

En unntaksperiode

Uansett hvilket trinn vi snakker om her, er det akkurat nå tid og rom for å gjøre et taktskifte. Derfor foreslår jeg en unntaksperiode fra idag og til skoleslutt, hvor «normalen» kastes på båten og et litt annerledes fokus kan gis større plass. Poenget er altså å gi barna den beste starten på ferien som det er mulig å få til – med god selvfølelse, jevnalderkontakt og en generell fornøydhet (er det et ord?).

 

I skolen

Mens skoleåret har et faglig utgangspunkt før løsninger planlegges, er det nå en glimrende tid for å velge sosialisering først før fag. Her er noen eksempler på hvordan jeg tenker:

 • Det er en glimrende tid for å utvide elevrelasjonene, noe en kan gjøre gjennom å teste nye grupperinger. Husk, det handler ikke om å splitte fungerende konstellasjoner, men utvide ved å legge til andre fungerende konstellasjoner. Situasjoner/aktiviteter litt utenom det vanlige, kan gjøre det lettere å gjennomføre slik testing:
  • For de eldste elevene, kan den intense puggesituasjonen skje i et fellesskap i en (uvant og artig?) variant gitt av deg?
  • Skal elevene over på nytt skoleslag eller ut i verden, hva med å gruppere etter fremtidsplaner (eller mangel på slike)? Det kan gi noen nye inndelinger som igjen kan føre til nye relasjoner (og kanskje vennskap), som ellers ikke ville ha skjedd.
  • For yngre elever, kan det godt «schvunge» enda litt mer ved skoleovergang enn det pleier og inkludere alle elevene i klassen? (Please…)
  • For noen kan det kanskje passe å oppsummere skoleåret og lage en presentasjon som de kan «pitche» for trinnet under?
  • Eller gå på «studietur» til trinnet over?
 • Det mest fristende «klasserommet» for tiden, er selvsagt utendørs. Her har du jo et hav av muligheter. Jeg nevner bare orienteringsposter med faglige oppgaver, som jeg har benyttet i norsk og sosiologi, men som kan brukes i alle fag. Lag kryssord, begrepsoppgaver, diskusjonsoppgaver, regnestykker å løse, oversettelser (særlig populære låter som oversettes til nynorsk) osv.  Tips: Bruk tidsfastsettelse for å holde fokus.
  (Jeg har lånt postene av gymlærerne og benyttet meg av aktiviteten både inne og ute.) 
 • Kan du være litt tøff og prøve deg på opplegg, former og varianter du ellers ikke tar deg tid til eller som ligger litt utenfor komfortsonen? Du kjenner elevene godt i fellesskapet nå og vet hvor skoen trykker og hvem du må ha med deg på lasset for at ting skal fungere. Kan du forsøke deg på opplegg som spesielt fanger opp de minst A4-elevene? Det er god trening, fordi du vil kjenne på det når du må hente deg inn, om du bommer, som jo er en mulighet du ikke har med nye elever.  

 

Okey, la oss gå videre – til hvordan en unntaksperiode kan se ut i mobbesaker.

 

I mobbesaker

I skolens saker, jfr. skolemiljøloven, er det all grunn til å kjøre en unntaksperiode. Ikke bli helt rasket over nå, men min anbefaling er ganske sikkert motsatt av det du forventer (eller håper):

 • Ta pause fra motarbeidelsene mellom dere voksne og blås i kampene om hvem som har rett, hva hvem skulle eller burde ha gjort osv., legg aktivitetsplanen til side og gjør heller dette: Velg dere ett – kun ett, mål dere skal oppnå for barnet før skoleslutt. Målet bør være noe som gir positiv effekt på barnet, selvfølgelig, og gjerne også være av sosial karakter. Ofte har foreldre klare forslag til hva som skal til, som skolen kan oversettes til løsning/ tiltak i skolen.
 • Øk kontakten mellom skole og hjem, altså mellom kontaktlærer og foreldre. Skal dere rekke gi barnet opplevelsen av at det faktisk skjer noe i saken – at dere faktisk gjør noe, ja, da må dere holde tett kontakten. Ikke bare det, men dere må møte hverandre med redelighet. Både lærer og foreldre kommer til å bomme på veien til sommerferien, men det må ikke bli noen hindring for å fortsette mot målet. (Du forstår hva jeg mener?)
 • For barnet selv, sånn helt konkret i skolesituasjonen, innebærer unntaksperioden å lytte ekstra når det trengs og ikke glemme at det er de små tingene som teller, som det ekstra blikket, forståelsen for at det er for mye når det spørres om å få gå ut/ hjem, opplevelsen av trygghet og gode medeleverfaringer. 

Og så…

Sjansen for å bedre barnas sosial situasjon før ferien, øker betraktelig om hjemmet også tråkker til. 

På fritiden

Bare for å ha bokstavert foreldrerollen her: Foreldre er selvfølgelig privatpersoner her, så mine forslag og (ville) ideer er bare akkurat det – ideer. Likevel, skal initiativet med unntaksperiode få best effekt for barnet, er det liten tvil om at det kan gi barnet enda større virkning om foreldre og FAU blir med på fritiden:

Kan det skje noe mer på ettermiddagene, f.eks.: 

 • Kan det tas en fisketur på en ukedag?
 • Er det mulig å ha middagsbesøk/invitere seg på middag midt i uken?
 • Ta en telttur?
 • Hva med en felleslunsj i gata en helg, hvor alle tar med det som trengs til seg og sine?
 • En nabolagskamp på basket-/volleyball-/fotballbanen?
 • Olabilrace?

Klart, det må skje langt flere ting enn én i perioden fra i dag til skoleslutt, men du skjønner tegningen og vet langt bedre hva ditt barn liker, hva du liker og hva som er mulig å få til i dagene som står igjen. Poenget er å skape noen gulløyeblikk!

 

Vi må rekke FAU også, før vi gir oss.

FAU

Selv om FAU avslutter skoleåret med avslutningsfestene, er det behov for å lage seg noen rutiner for barna som har opplevd mobbing i skolen – helst i år, men ihvertfall for neste år:

 

 • Elevenes beskjed til alle voksne på Elevundersøkelsen ultimo 2022, forteller at det er grunn til å tro at også din skole har skolemiljøutfordringer. Når vi vet hvor stor betydning en god avslutning på skoleåret kan ha for hvordan sommerferieukene blir for hvert barn, er det et punkt som burde adresseres i FAU:
  – Kan FAU skape noen tradisjoner på slutten av skoleåret for elevene og elevmiljøet?
  – Foreldrene til barn som opplever mobbing, står i langvarige mobbesaker eller har barn hjemmeværende av ulike årsaker, blir ofte ekskludert fra lokalsamfunnet og overlatt til seg selv. Er ikke det å fange opp og gjøre et eller annet for disse foreldrene, en glimrende oppgave for FAU? En gest, f.eks. en sommerhilsen, kan jo ihvertfall gjøres – hør episoden om det her.  

 

Masse lykke til i innspurten 🙂