92 21 39 96 tine@hoffutvikling.no

Det snakkes mye om betydningen av forebygging, men ofte lite konkret. Dermed kan forebygging fort virke både tidkrevende og vanskelig, som dermed drukner i øvrige gjøremål for en lærer. La oss avlive den oppfatningen i dag, med noen helt konkrete, forebyggende tips for ferie?

Her kan du høre tipsene, om du vil:

Visste du at flere elever med høyt skolefravær ønsker å være med og på skolen i disse dager? Det utenomfaglige programmet frister til samvær med sine venner. Visste du også at flere foreldre ikke vet om de KAN sende sine barn på skolen, fordi det vil være på tvers av f.eks. aktivitetsplanen?

 • Tips 1:
  Sørge for at også elever hjemme får beskjed om de ting som skjer på skolen i disse dagene før f.eks. jul, og at de inviteres inn.

 

Mange ganger vet vi at det er noen elever som gruer seg til å komme tilbake etter ferier, særlig de lange feriene.

 • Tips 2:
  Gi forsikringer og/ eller informasjon om hvordan dere vil starte opp igjen etter ferien, at tiltak eleven har blitt trygg på vil fortsette osv.

 

Uansett hvor mye vi opplever å ha vunnet et semester sosialt i en klasse, vil det likevel alltid være noen som ikke opplever det sånn. Hvordan plukker du opp dem? Det enkleste, er å kommunisere med hjemmet.

 • Tips 3:
  Send en melding til foreldrene og spør! Det kan gjøres både før siste arbeidsdag er over, i ferien eller på planleggingsdagen før oppstart. Et eksempel på ordlyd, kan være:

Når du så forbereder deg til oppstart etter ferie, kan du regne med at klassemiljøet holder seg intakt når deltakerne ikke er sammen? Du vet, sånn  “ute av syne, ute av sinn”-greie. Det er lurt å plukke opp tråden, altså fange klassen, der dere var før ferien. Hvordan?

 • Klart, en kan gå rett på faglig og «same procedure» undervisningsmessig, samtidig som en ikke slipper taket i det sosiale.
 • Etter lange ferier, er kanskje (varianter av) første skoledag-opplegget enklest å kjøre?
 • Kjenner du klassen godt, er det jo bare å velge undervisningsformer som fremmer de sosiale relasjonene som ønskes knyttet bedre sammen og du vet fungerer godt for akkurat denne gruppen.

 

Vi må heller, både du og jeg i våre roller, yte vårt aller beste om vi skal makte møte den unge generasjon med stadig flere og ulike behov, som oftere og oftere ikke finner sin plass i dagens skole, som hvert år teller flere som sier ifra om at opplever mobbing, psykisk uhelse osv.  Selv om ikke mer skal inn i skolen, er det klart at viljen til å vurdere – og revurdere, egen praksis og vaner til beste for egen og elevenes utvikling, må være der hele tiden gjennom skoleåret.

Forebygging – som det meste av det andre som skjer i skolen, handler om effekten som skapes av det vi gjør. Ikke glem, det er ofte de små ting som betyr og gir mest positiv effekt!

God uke!