92 21 39 96 tine@hoffutvikling.no

Forebygging

Det snakkes mye om betydningen av forebygging, men ofte lite konkret. Dermed kan forebygging fort virke både tidkrevende og vanskelig, som dermed drukner i øvrige gjøremål for en lærer. La oss avlive den oppfatningen i dag, med noen helt konkrete, forebyggende tips...

November = FAU-tid!

Det er ikke til å komme unna. Det ER høysesong for avdekking av mobbing og utrygge klasse- og skolemiljø! Det gjør det ekstra relevant for skolene å ta en statusoppdatering, men også å heve aktivitetsnivået og få en oversikt over situasjonen for FAU. Klart, vi kan...

Undersøkelsen i §9A – Helt konkret!

Undersøkelsen i §9A – Helt konkret! «På toppen av alt annet!» Har du tenkt den tanken når bekymringen for om mobbing skjer tikker inn? Vel, da har jeg en løsning til deg: Lag en plan over alt som skal gjøres, og la alle ansatte bli kjent med den sånn...