92 21 39 96 tine@hoffutvikling.no
Velg en side

Bagatelliseringens effekt

«Alle» vet at systemer bare er så gode som effekten av dem er. Hva betyr det i kjølevannet av mobbing i skolen og systemet som er skapt for å beskytte barna? En kjent effekt er bagatellisering.   Å oppleve seg bagatellisert gjør noe med en. Gjør det noe med oss...

Småjusteringer for rektorer

Enkle justeringer med effekt: Møte foreldre med forsikring om å ta tak Lese behovene praktisk Legge forholdene til rette for delaktighet Sørge for opplevelse av samarbeid Holde tempoet oppe, spar tid m/ mal Sikre en redelig dokumentasjon Huske at en klage kun er en...

Førstehjelperen

Tre enkle tips: Prat med ditt barn Kontakt skolen Bestill time hos legen Førstehjelperen TA SAMTALEN Er du bekymret og har lagt merke til endringer hos ditt barn, kan det være lurt å ta en prat. Vit at mange barn ikke sier ifra til voksne, ikke ønsker å belaste sine...