92 21 39 96 tine@hoffutvikling.no

Det er nå det virkelig gjelder!

Det er nesten så en kan lukte den – skoleslutt, og den utrolig spennende tiden! Det kommer av at det er nå det virkelig gjelder, samtidig med at det er rom for å sørge for at elevene går ut med flagget til topps! Usikker på hvordan? Null problem, her kommer en...

Bagatelliseringens effekt

«Alle» vet at systemer bare er så gode som effekten av dem er. Hva betyr det i kjølevannet av mobbing i skolen og systemet som er skapt for å beskytte barna? En kjent effekt er bagatellisering.   Å oppleve seg bagatellisert gjør noe med en. Gjør det noe med oss...

Småjusteringer for rektorer

Enkle justeringer med effekt: Møte foreldre med forsikring om å ta tak Lese behovene praktisk Legge forholdene til rette for delaktighet Sørge for opplevelse av samarbeid Holde tempoet oppe, spar tid m/ mal Sikre en redelig dokumentasjon Huske at en klage kun er en...