92 21 39 96 tine@hoffutvikling.no
Tid for å skifte ut «mobbing»?

Tid for å skifte ut «mobbing»?

I antimobbesystemet finnes en rekke samlebetegnelser for å gjøre forståelsen enklere. Det er fint og flott, så lenge begreper fungerer til det beste for utfordringen det gjelder og arbeidet vi står foran. Spørsmålet er om vi med noen av disse begrepene gjør oss selv...